Op 23 en 30 november organiseert VieDome haar jaarlijkse kennis- en inspiratiedag. Dit jaar heeft de dag het thema “Slimme zorg”. Hoe kunnen slimme zorg en slimme technologie elkaar versterken.

Bij verschillende zorginstellingen is er een behoefte om de processen te vernieuwen. Meer op maat gesneden zorg en begeleiding die bovendien efficiënter is. Vragen als: In welke situatie vormt het toepassen van slimme sensoren een meerwaarde? Wanneer is een externe zorgcentrale gewenst om een deel van de zorgverlening uit te besteden? Hoe kunnen we mensen ondersteunen die langer thuis wonen?

Wij nodigen u uit om u te laten inspireren door verschillende innovaties en om met collega’s van gedachte te wisselen of deze nieuwe mogelijkheden een positieve bijdrage kunnen leveren aan uw eigen zorgprocessen.

Slim wonen thuis en toekomstbestendige zorgcentra

“Slim wonen” moet ontzorgen. Ten eerste op het niveau van de thuiszorg. Wat is er voor nodig om cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen? Je kunt daarbij denken aan het gebruik van Apps en sensoren. Ten tweede moeten de zorgcentra duurzaam en toekomstbestendig zijn. Door toepassing van technologie kun je effectiever zorg op maat bieden.

Inzet van slimme technologie kan hierbij helpen. VieDome helpt samen met de thuiszorg mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen met behulp van slimme sensoren in huis. Leefstijlmonitoring op afstand helpt bij de zorg aan de groeiende groep alleenwonende ouderen met dementie. De sensoren zonder camera worden na expliciete goedkeuring van de cliënt discreet op strategische plekken in het huis geplaatst, zoals de koelkast, voordeur, badkamer, slaapkamer en woonkamer. Ze monitoren, op afstand, de cliënt 24 uur per dag, 7 dagen per week. Door het combineren van persoonlijke zorg met slimme technologie kunnen vroegtijdig signalen worden opgevangen of het mogelijk slechter gaat. Het zorgteam kan daar dan preventief en efficiënt op reageren.

Toekomstbestendige en duurzame zorgcentra maken steeds meer gebruik van slimme technologie zoals slimme sensoren die bijvoorbeeld een hele kamer in één keer bewaken en die verschillende scenario’s kunnen herkennen waardoor de privacy van de cliënt optimaal gewaarborgd wordt. Mobiele alarmapparaten waarmee de bewoner in heel de instelling kan alarmeren in plaats van alleen in zijn eigen kamer of appartement. Leefcirkels die de veiligheid en bewegingsvrijheid bevorderen zonder dat er continu toezicht gehouden moet worden.

Kortom technologie die op de specifieke bewoner afgestemd kan worden en die de medewerkers in staat stelt om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn, zonder dat ze de hele dag meldingen krijgen waar ze niets mee hoeven te doen.

Innovaties nu en in de toekomst

Op de dag van de “Slimme zorg” wil VieDome laten zien welke slimme innovaties er op dit moment ter beschikking zijn en welke innovaties er in 2018 beschikbaar komen die het zorgproces slim kunnen ondersteunen zowel in de thuiszorg als in de intramurale zorg. Na een korte algemene inleiding kunt u workshops bezoeken waarin experts de nieuwe technologieën laten zien en u kunnen vertellen op welke wijze deze ingezet kunnen worden om het zorgproces slimmer te onderstenen. U kunt met collega zorgverleners van gedachte wisselen of en hoe deze innovaties een bijdrage kunnen leveren aan uw proces.
De innovaties hebben gemeenschappelijk dat zij gemakkelijk in bestaande situaties ingebracht kunnen worden zonder al te veel aanpassingen aan de woning of cliëntenkamer. Gebruik van draadloze toepassingen en internettechnologie maken dit mogelijk.
Een standaardwoning of appartement kan zo in 20 minuten omgebouwd worden tot een slimme woning. Apps en sensoren maken het voor de medewerker mogelijk om mobiel en veilig te werken zowel in de instelling als in de zorg thuis.

Wij nodigen u uit om u te laten inspireren door al deze innovaties en om met collega’s van gedachte te wisselen of deze nieuwe mogelijkheden een positieve bijdrage kunnen leveren aan uw eigen zorgprocessen.