Dag van de slimme zorg

Donderdag 21 november 2019
Evoluon Eindhoven

Slimme sensoren en op data gebaseerde zorgondersteuning

Op donderdag 21 november organiseert VieDome de Dag van de slimme zorg met als thema ‘Slimme sensoren en op data gebaseerde zorgondersteuning’. Daarbij staat de volgende vraag centraal: Hoe kunnen slimme zorg en met slimme technologie verzamelde data elkaar versterken?

Efficiënte zorg op maat

De zorg verandert en daarmee groeit de behoefte bij zorginstellingen om processen te vernieuwen. Met als doel: meer op maat gesneden zorg en begeleiding, die bovendien efficiënter is. Die behoefte brengt vragen met zich mee als: In welke situatie vormt het toepassen van slimme sensoren een meerwaarde? Wanneer is een externe zorgcentrale gewenst om een deel van de zorgverlening uit te besteden? En hoe kunnen we mensen ondersteunen die langer thuis willen of moeten wonen?

Nieuwe zorginnovaties

Tijdens de Dag van de slimme zorg willen we u inspireren en kennis laten maken met nieuwe zorginnovaties. Ook is er gelegenheid om met collega’s van gedachten te wisselen of deze nieuwe mogelijkheden een positieve bijdrage kunnen leveren aan zorgprocessen. Als zorg uw vak is, mag u deze dag niet missen!

SLIM WONEN THUIS EN TOEKOMSTBESTENDIGE ZORGCENTRA

Slim wonen moet ontzorgen. Allereerst op het niveau van de thuiszorg. Wat is ervoor nodig om cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen? Denk aan het gebruik van slimme sensoren en apps. Maar ook zorgcentra moeten duurzaam en toekomstbestendig zijn. Slimme technologie maakt effectieve zorg op maat mogelijk.

24/7 monitoring

VieDome helpt samen met de thuiszorg mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen met behulp van slimme sensoren in huis. Leefstijlmonitoring op afstand helpt bij de zorg aan de groeiende groep alleenwonende ouderen met dementie. De sensoren zonder camera worden na goedkeuring van de cliënt discreet op strategische plekken in het huis geplaatst. Denk aan de koelkast, voordeur, badkamer, slaapkamer en woonkamer. Ze monitoren de cliënt 24/7 op afstand. Door het combineren van persoonlijke zorg met slimme technologie kunnen vroegtijdig signalen worden opgevangen of het mogelijk slechter gaat. Het zorgteam kan daar dan preventief en efficiënt op reageren.

Verschillende scenario’s

Toekomstbestendige en duurzame zorgcentra maken steeds meer gebruik van slimme technologie, zoals slimme sensoren die een hele kamer kunnen bewaken. Ze werken met verschillende scenario’s, waardoor de privacy van de cliënt optimaal gewaarborgd is. Mobiele alarmapparaten maakt alarmering door de hele instelling mogelijk in plaats van alleen in de eigen kamer of appartement. Leefcirkels bevorderen daarbij de veiligheid én bewegingsvrijheid, zonder dat continu toezicht noodzakelijk is.

Cliëntgebonden vs. gebouwgebonden

Kortom, de zorgtechnologie van de toekomst is cliëntgebonden in plaats van gebouwgebonden en maakt het mogelijk voor medewerkers om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn. Zonder de hele dag onnodige meldingen te krijgen!

INNOVATIES NU EN IN DE TOEKOMST

Op de Dag van de slimme zorg laat VieDome zien welke slimme innovaties er op dit moment zijn en welke innovaties er vanaf 2020 beschikbaar komen om het zorgproces slimmer te ondersteunen, zowel in de thuiszorg als in de intramurale zorg. Na een korte algemene inleiding laten experts voorbeelden zien hoe de nieuwe technologieën kunnen worden ingezet.

Toepasbaar in bestaande situaties

De innovaties hebben gemeenschappelijk dat ze gemakkelijk in bestaande situaties toegepast kunnen worden, zonder al te veel aanpassingen aan de woning, afdeling of cliëntenkamer. Draadloze toepassingen en internettechnologie maken dit mogelijk. Een standaardwoning of appartement kan al in 20 minuten omgebouwd worden tot een slimme woning. Apps en sensoren maken het voor de medewerker bovendien mogelijk om mobiel en veilig te werken, zowel in de instelling als in de zorg thuis.

Laat u inspireren door de nieuwste zorginnovaties en kom naar de Dag van de slimme zorg!